Miljøverndepartementet samler fakta

Etableringen av dypvannsdeponiet har vært grundig utredet. Miljøverndepartementet har publisert en nettside som presenterer en mengde relevant informasjon.

I Oslo havn er store deler av sjøbunnen forurenset. Miljøgiftene stammer fra gamle utslipp; eksempelvis fra industri, avfallsfyllinger, trafikk, maling/bunnstoff på båter og mye annet. Vi snakker om virksomhet over et par hundre år. I dag ligger denne forurensede sjøbunnen åpen. Det betyr at båttrafikken virvler opp og sprer forurensningene, hver eneste dag. Dette er grunnen til at det er et stort behov for å rydde opp, og derfor er prosjektet "Ren Oslofjord" iverksatt.

Miljøverndepartementet har samlet relevante dokumenter, lenker og ressurser på en oversiktsside.
Du kan besøke siden ved å klikke på lenker under.

Oppdatert: 20.11.2013 09:46