Mudringsapparat sank i Bestumkilen

I løpet av helgen sank et mindre mudringsapparat tilhørende Agder Marine i Bestumkilen. Hendelsen har ikke medført personskader eller forurensning. Det jobbes nå med å finne løsninger for å heve mudringsapparatet.

Mudringsapparatet ble benyttet i arbeidet med å rydde opp forurenset sediment i Bestumkilen i forbindelse med småbåthavnoppryddingen i regi av miljøprosjektet "Ren Oslofjord." Apparatet tilhører Agder Marine som er underentreprenør til Secora AS. Årsaken til at apparatet sank er foreløpig ikke klarlagt.

- Mudringsapparatet ble innrapportert sunket på søndag 13. april. Apparatet var da ikke i bruk, slik at det ikke har forekommet personskade eller forurensning som følge av uhellet, sier Kjetil Lønborg Jensen i Oslo Havn KF.

Det jobbes nå med løsninger for å få hevet mudringsapparatet. I mellomtiden vil det bli satt inn et nytt mudringsapparat, slik at uhellet ikke får noen konsekvenser for fremdriften i oppryddingsarbeidet.

Oppdatert: 20.11.2013 12:55