Mudringslekter 052 klar for Bispevika

Mudringslekter 052 er nå ankommet Oslo. Entreprenør Secora vil på vegne av tiltakshaver Oslo Havn og prosjekt "Ren Oslofjord" starte mudring i Bispevika i løpet av uke 20.

Prosjekt "Ren Oslofjord" fortsetter nå opprydning i Indre Oslofjord gjennom oppstart av mudring i Bispevika i løpet av uke 20.

Mudringen i Bispevika og de andre områdene definert i den helhetlige tiltaksplanen vil bli mudret med lukket grabb - en såkalt bakgraver som entreprenør Secora har gode erfaringer med i flere lignende opprydningsarbeider.

Mudringsarbeidene vil starte opp i Bispevika. Det vil bli foretatt prøvetagninger for å kontrollere at man oppnår den riktige tilstandsklasse på sjøbunnen, og metoden vil også justeres dersom forholdene skulle tilsi det. Mudringsarbeidene vil gå sin gang frem til høsten 2007.

Alt mudringsarbeid vil overvåkes av Norges Geotekniske Institutt (NGI). Dette for å sikre at arbeidene skjer i henhold til tillatelser som er gitt fra SFT, og for å unngå uønsket spredning av partikler ut av mudringsområdet.

Oppdatert: 20.11.2013 09:35