Nasjonal opprydding i 2007

Statens Forurensningstilsyn (SFT) anbefaler nå en konkret oppfølging av 17 fjordområder med forurenset sjøbunn. I Oslo er man allerede i gang gjennom arbeidene med prosjekt "Ren Oslofjord". I 2007 starter man opp i fire nye havner.

SFT har nylig utarbeidet en anbefaling til Miljøverndepartementet som omfatter en helhetlig vurdering og prioritering av fylkesvise tiltaksplaner for 17 områder med forurenset sjøbunn. Oppryddingen inkluderer havner, skipsverft og i småbåthavner.

I løpet av 2007 vil det bli oppstart i Hammerfest, Harstad, Farsund og Kristiansund.


Les mer her:
http://www.sft.no/artikkel____39776.aspx?cid=3314
http://www.aftenposten.no/nyheter/miljo/article1543946.ece

Oppdatert: 20.11.2013 08:51