Natur og Ungdom støtter deponiet

Natur og Ungdom (NU) støtter den helhetlige opprydningen som pågår i Oslo havn og mener at dypvannsdeponiet er en god og trygg miljøløsning for Oslo.

- Natur og Ungdom støtter den helhetlige opprydningen og dypvannsdeponiet. Det er nå de rene massene er tilgjengelige og dette gjør det mulig å få til en opprydning som Oslo allerede har ventet altfor lenge på, sier Bård Lahn, leder i Natur og Ungdom.

Fjorder og havner over hele landet er forurenset av miljøgifter. Problemet med de forurensede sedimentene er at de sprer seg til mennesker, dyr og nye rene områder. For å stanse denne spredningen vil det flere steder være behov for å gjennomføre tiltak.

- Vi har jobbet lenge for at det ryddes opp i forurensede sedimenter i norske fjorder og havner, og er glade for at Oslo havn nå står for tur. Opprydningen i Oslo kommer til å redusere spredningen av miljøgifter til mennesker og miljø, sier Bård Lahn.

For å få til opprydning i en så stor skala som er nødvendig for å stanse spredningen, er det avgjørende at man evner å finne gode lokale løsninger. Både nasjonale og lokale myndigheter og næringslivet må bidra økonomisk. Den helhetlige oppryddingen i Oslo havn er ett eksempel på hvordan dette kan løses i praksis. Her har Oslo Havn, Statens vegvesen og Oslo Kommune i samarbeid laget et prosjekt for mudring og deponering av forurensede sedimenter.

- Fjorder og havner over hele landet er forurenset av miljøgifter og for å få ryddet opp trengs gode lokale miljøløsninger. Det er den helhetlige opprydningen i Oslo havn et godt eksempel på, sier Bård Lahn.

(teksten er sin helhet sakset fra Natur og Ungdom sine nettsider)

Oppdatert: 20.11.2013 09:49