Naturlig uklart vann om våren

Selv om det mudres og deponeres i Oslofjorden, er det flere naturlige fenomener som gjør vannet uklart . Det påpeker flere fagpersoner.

Vårløsningen er i gang. Den kraftige snøsmeltingen innebærer at bekker og elver drar med seg partikler og større elementer ut i fjorden.

- Hva som kommer ut i fjorden er avhenging av dreneringsområdet bekker og elver renner gjennom. Størrelsen på det som dras ut, er avhengig av kraften til vannstrømmen, sier Elisabeth Alve, professor i geologi.

Snøsmeltingen er naturlig, men den drar med seg mye skitt og lort. - Den gjorde at fjorden så bedrøvelig ut da jeg var ute i båt for en ukes tid siden. Men Vann- og avløpsetaten i Oslo følger med, forsikrer Jan Magnusson, fysisk oseanograf hos NIVA.

- Om våren er det alltid grumsete vann. Det skyldes også alger som vokser mye på kort tid, supplerer Per-Erik Schulze, marinbiolog og fagrådgiver for Norges Naturvernforbund.

Stilleliggende sjikt
Ved dypvannsdeponiet ved Malmøykalven er dessuten vannmassene delt i tre skikt som av temperaturmessige årsaker ikke beveger seg særlig mye i forhold til hverandre. - Dersom en ser uklart vann på overflaten her, har det derfor sjelden noe med de nedre vannsjiktene å gjøre, sier Schulze.

Bunnvannet i indre Oslofjord ligger i utgangspunktet ganske rolig fordi det er lite tidevannsaktivitet. Dypvannsfornyelser forekommer imidlertid minst en gang i året, mellom oktober og mai. - Det var i gang en fornyelse i februar, da jeg sist var ute på overvåkning. Men dette pleier ikke å merkes annet enn på våre målinger, sier Magnusson.

Store nedbørsmengder og sterk vind er andre naturfenomener som påvirker vannet i Oslofjorden. - Vinden her vil neppe bevege sjøen mer enn noen få meter ned, mener Alve. - For øvrig er mange svært opptatt av partikler i indre Oslofjord akkurat nå. Og det er jo en kjent sak fra de fleste områder at når man er ute etter noe spesielt, er det lettere å legge merke til slikt en ikke ellers ser, sier hun.

Elisabeth Alve, professor i geologi

Oppdatert: 20.11.2013 09:41