Nedføringsrør for stein løsnet

Nedføringsrøret for stein løsnet fra nedføringslekteren lørdag 14.12. Dette medfører imidlertid ikke stans i arbeidet.

Uhellet skjedde som følge av at en kjetting røk i samband med at røret ble heiset opp. Løfteutstyret var godkjent for dette, og skulle tålt belastningen. Det arbeides nå med å heve røret opp fra sjøbunnen for ny montering.

- Uhellet medfører imidlertid ikke noen stans i arbeidene, fordi det nå mudres lenger ute i Pipervika hvor det er mindre stein. Nedføringen av de forurensede sedimentene påvirkes dermed ikke av at nedføringsrøret fra stein er midlertidig ute av drift, sier prosjektleder Torild Jørgensen i "Ren Oslofjord".

Oppdatert: 20.11.2013 12:51