NGU presiserer

NGU har fått tilbakemeldinger på en nyhetsartikkel publisert på www.ngu.no og www.forskning.no den 22. mai, og vil gjerne presisere at NGU ikke har noen prinsipielle motforestillinger til løsningen med dypvannsdeponi.

Artikkelen beskrev den maringeologiske kartleggingen av Oslofjorden. NGU har fått henvendelser om at ett avsnitt kan misforstås, og har derfor presisert følgende:

1. Sjøbunnsforholdene som er avdekket i NGUs kartlegging er vurdert av SFT og NGI ved planleggingen og plasseringen av dypvannsdeponiet.

2. NGU har ingen prinsipielle motforestillinger til en løsning med dypvannsdeponi.

Presiseringen ble allerede 23. mai lagt inn i det aktuelle avsnittet i nyhetsartikkelen på forskning.no og ngu.no.

Oppdatert: 20.11.2013 09:32