NIVAs miljøkonsekvensvurdering

NIVA har foretatt en miljøkonsekvensvurdering av de ureglementerte tilfellene av dumping av forurensede masser som DnV har verifisert i sin granskning av Secora.

Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) konkluderer i sin vurdering med at den ureglementerte dumpingen som er redegjort i Veritas sin granskning (se rapport her) har medført spredning av 32 kubikkmeter masse til fjorden utenfor Bekkelagsbassenget. Dette tilsvarer 6-15 dagers tilførsler fra elvene som munner ut i tiltaksområdet.

Mengden er imidlertid innenfor miljøgiftbudsjettet som ble lagt til grunn for tillatelsen til etablering av dypvannsdeponiet.

Se prosjektets pressemelding om saken her.

Les hele NIVAs vurdering her:

/share/mime/pdf.gifNivas miljøkonsekvensvurdering
(NIVA_-_miljokonsvurd_uregl_dumping_des_2007_-_5513-MTS.pdf, 5MB)

Oppdatert: 20.11.2013 12:52