Ny oppstart i Pipervika

Oslo Havns entreprenør Secora starter opp igjen med mudring i Pipervika i uke 46.

Mudringen av indre havnebasseng foran Rådhuset og Aker Brygge tok en pause i sommer av hensyn til Oslos innbyggere og turister, men vil nå foregå utover vinteren. Mudringen er en del av den helhetlige oppryddingen av forurenset sjøbunn i Indre Oslofjord.

Totalt skal omlag 100 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn fjernes fra Pipervika. Områder fra 15 meters dyp er tildekket med rene masser hentet fra senketunnelen i Bjørvika. De forurensede massene vil deponeres i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. I all hovedsak vil det mudres med lukket grabb. Arkeologer fra Norsk Sjøfartsmuseum vil følge opp mudringen.

I Pipervika holder den viktige lokalfergetrafikken til Nesodden til, og flere charterbåter ligger i vinteropplag langs kaiene.

- Vi må koordinere mudringsarbeidene i forhold til at fergetrafikken skal gå som normalt og at charterbåtene må flyttes når det skal mudres ved kaiene. Både Nesoddbåtene og charterbåteierne har lagt godviljen til slik at vi får ryddet i havnebassenget, sier prosjekleder Torild Jørgensen.

Området som skal mudres har forurensning fra gamle skipsverft og gamle kommunale avløpsledninger samt avrenning fra bilveier og snødumping.

Noe lukt kan forekomme i nærheten av gravearbeidene, men vi håper publikum vil være overbærende med dette under opprydningen.

Oppdatert: 20.11.2013 12:49