Kommunerevisjonens rapport om Ren Oslofjord klar

Rapporten viser at prosjektet hadde et omfattende og veldokumentert kvalitetssystem, men at det var enkelte mangler og svakheter ved etterlevelsen av dette. Rapporten behandles av kontrollutvalget 27.april og sendes så til bystyret for behandling. Rapporten taes til etteretning.


Del |
Av Webredaktør
30.04.2010