Lave miljøgiftnivåer i blåskjell

Analyser viser at det var lave nivåer av miljøgifter i blåskjell ved deponiområdet ved Malmøykalven både i august og oktober 2008.


Del |
Av Webredaktør
19.02.2009

Det er hovedkonklusjonen fra analyser av blåskjell i Indre Oslofjord som Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gjør på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Undersøkelsen er en del av den omfattende miljøovervåkningen i forbindelse med oppryddingen av forurenset sjøbunn i Oslo havn.

SFT skriver på sine nettsider blant annet at "Nivåene av tungmetaller var lave i alle områdene i Indre Oslofjord, både i august og oktober. Resultatene tyder på at det de siste månedene, med et mulig unntak for kobber i tiltaks-/mudringsområdet, ikke har vært noen metallpåvirkning av vesentlig miljøbetydning i noen av områdene."

Når det gjelder blåskjell fra mudringsområdene så hadde disse fortsatte noe høyere nivåer av organiske miljøgifter enn blåskjell fra Gressholmen og området ved dypvannsdeponiet. I følge SFT kan dette skyldes både mudringen, vanlig havneaktivitet og nærhet til byen.

Les hele SFTs vurdering av NIVAs rapporter her: http://www.sft.no/artikkel____43475.aspx?cid=35920