english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift
DU ER HER » Oslo Havn KF » Støy

Mellomlagring av stein til skipsstøtvoll

Utbyggingen av Sjursøya er i full gang. Vi har i lengre tid fylt ut stein under vann, både som motfylling til den nye kaia, til selve kaia og til en voll ytterst. Nå vil steinmasser som skal brukes til skipsstøtsvoll utenfor Sørenga mellomlagres på Sjursøya.


Del |
24.02.2011

På spissen av Sjursøya skal det fylles ut steinmasser til et bufferområde som skal skjerme mot containerterminalen. Så langt har det gått med rundt 460 000 kubikkmeter stein. Motfylling og utfylling for framtidig kai ble ferdig i januar 2011.

Det gjenstår fremdeles en del arbeid med selve vollen. Nå legges det store steiner i vannkanten for å stabilisere massene, før den synlige vollen bygges opp.

Når vollen er ferdig, vil den bli opp mot ti meter høy. Her vil det bli plantet både gress og trær, slik at den blir en grønn buffersone mot øyene utenfor, jfr. vedlagte illustrasjon.

Massedeponi for skipsstøtsvoll

Fra mars og i en to- års periode vil denne ytterste delen av Sjursøya bli brukt som massedeponi. Steinmasser fra Midgardsormen, det nye avløpssystemet som er under bygging i Oslo, vil bli mellomlagret her. Steinmassene skal brukes til å bygge den nye skipstøtvollen utenfor Sørenga, hvor det nå bygges nye boliger.

Massene til skipsstøtsvollen må legges i porsjoner grunnet stabilisering. Derfor er mellomlagringen på Sjursøya nødvendig. Massene taes ut av en tunell ved Ekeberg. Å bruke massene i nærområdet vil spare Oslo - regionen for støy og klimautslipp.

Anleggstrafikk på Sjursøya
Fra Sjursøya vil massene fraktes med lekter til Sørenga. Dette er en miljøvennlig og praktisk måte å frakte disse steinmassene på, men dessverre vil mellomlagringen medføre ytterligere anleggstrafikk til Sjursøya.

Totalt 150 000 kubikkmeter stein vil gå med til skipsstøtvollen, og arbeidet vil trolig pågå rundt to år. Oslo Havn KF beklager de ulemper dette anleggsarbeidet vil påføre havnas naboer.