Sedimentprofiler dypvannsdeponiet

I følge SFT er det ikke påvist unormal sedimentering av slam i områdene utenfor dypvannsdeponiet ved Malmøykalven eller i områdene der det ryddes opp i forurenset sjøbunn i Oslo havn. Det viser undersøkelser med sedimentprofil-fotografering (SPI).

Det er NIVA (Norsk Institutt for vannforskning) som har utført SPI-undersøkelsen på oppdrag fra SFT. Undersøkelsen er en del av den omfattende miljøovervåkningen i forbindelse med oppryddingen av forurenset sjøbunn i Oslo havn.

SPI-undersøkelser
SPI-undersøkelsen i år er sammenlignet med data fra lignende undersøkelser i 2005, 2006 og 2007. Resultatene viser at det i Bjørvika-området og ved Rådhuskaia, hvor det vært henholdsvis mudret og tildekket med rene masser, så har bunndyrene allerede kommet tilbake. Det er heller ikke observert unormal sedimentering av slam utenfor dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Blåskjellundersøkelser
NIVA foretar også blåskjellundersøkelser annenhver måned både fra dypvannsdeponiområdet og mudringsområdene. Med bakgrunn i at det ved deponiområdet er lave nivåer av miljøgifter i blåskjellene konkluderer SFT med at: "Undersøkelsene gir ikke holdepunkter for at deponeringen av forurenset sjøbunn har gitt vesentlig forhøyede nivåer av miljøgifter i blåskjell fra deponiområdet."

I mudringsområdene viser prøvene fra juni de laveste nivåene av tungmetaller som er i registrert i løpet av overvåkingsperioden.

Aprilprøvene fra mudringsområder viser forhøyede nivåer av PAH. I juni var PAH-nivåene sunket til samme nivå som tidligere. SFT ser nå nærmere på hvilke aktiviteter som var i dette området, og som kan forklare de forhøydede PAH-nivåene, i den aktuelle perioden.

Les SFTs artikkel og alle rapportene her:

Oppdatert: 20.11.2013 12:44