SFT ber om innspill til miljøovervåking

SFT ber om innspill til videre miljøovervåking av dypvannsdeponiet. Samtidig inviterer de til et høringsmøte om miljøovervåkingen den 12. mars 2009.


Del |
Av Webredaktør
10.03.2009

Oslo Havn KF arbeider nå med å tildekke dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Når dypvannsdeponiet er ferdig tildekket, vil den videre miljøovervåkningen dels foregå i regi av Oslo Havn som oppfølging av kravene i tillatelsen, og dels i regi av SFT.

SFT har i den forbindelse utarbeidet et forslag til program for videre miljøovervåkning av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Hensikten med miljøovervåkningen framover er å følge med på at dypvannsdeponiet er stabilisert/konsolidert, at tildekkingslaget er inntakt og at det ikke er transport av miljøgifter ut av deponiet.

Programmet er nå sendt ut på høring. SFT ber om skriftlige innspill til programmet innen torsdag 26. mars 2009. Det arrangeres også et høringsmøte torsdag 12. mars hos SFT.

Etter at SFT har mottatt høringskommentarer, vil de legge fram et revidert utkast til overvåkningsprogram og høringskommentarene for SFTs konsultasjonsgruppe for forurensede sedimenter. Denne gruppen består av representanter for fagmiljøene, problemeiere og miljøvernorganisasjoner.

SFT vil også presentere miljøovervåkningen for et utenlandsk forskningsinstitutt før vi endelig fastsetter program for miljøovervåkning av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Les hele SFTs invitasjon og brev til høringspartene her: http://www.sft.no/artikkel____43509.aspx?cid=3292