Skum kan observeres

I forbindelse med tildekking av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven kan forekomme tilfeller hvor skum kan observeres i overflatevannet.


Del |
Av Webredaktør
01.04.2009

Da det nå legges ut rene tildekkingsmasser fra Åsland pukkverk er skummet knyttet til denne utleggingen. Skummet inneholder kun støv fra de rene tildekkingsmassene og har derfor ingen negative miljøkonsekvenser.

Den siste tiden har skumobservasjonen blitt flere grunnet høyere aktivitetsnivå med inntil 5 daglige utleggingsturer over deponiet.