Tildekkingsrapport første dekklag

Omfattende undersøkelse av dypvannsdeponiet ved hjelp av SPI-kamera og boxcore-prøver viser at etter utlegging av det første sandlaget har sanden fordelt seg relativt jevnt utover. Les full rapport her.


Del |
Av Webredaktør
05.02.2009

NGIs undersøkelser viser at mektigheten varierer fra 0 til 13 cm basert på SPI-bilder. Ingen store ujevnheter eller rygger er observert. SPI-bildene stemmer godt overens med boxcore-prøver tatt i samme området.

Geotekniske analyser viser at massene oppfører seg som normal konsolidert leire. Ved lagvis tildekking med sand opptil en mektighet av 0,4 m oppnås en sikkerhetsfaktor større enn 2. Noe som anses å være høyt i geoteknisk sammenheng.