Om Ren Oslofjord

"Ren Oslofjord" er Oslo kommunes miljøprosjekt for å få en renere fjord. Miljøprosjektet er en del av kommunens helhetlige tiltaksplan for opprydding av forurensende bunnsedimenter i Oslo havn og Indre Oslofjord. Tiltakshaver for prosjekt "Ren Oslofjord" er Oslo Havn KF.

I mer enn 10 år har Oslo kommune, Oslo Havn KF og en rekke fagmiljøer utredet muligheter for opprydding av forurenset sjøbunn i Oslofjorden. I februar 2006 startet oppryddingsarbeidet opp under prosjektnavnet "Ren Oslofjord".


Bakgrunn for prosjektet

Om Ren Oslofjord

"Ren Oslofjord" er Oslo kommunes miljøprosjekt for å få en renere fjord. Miljøprosjektet er en del av kommunens helhetlige tiltaksplan for opprydding av forurensende bunnsedimenter i Oslo havn og Indre Oslofjord. Tiltakshaver for prosjekt "Ren Oslofjord" er Oslo Havn KF.

12.02.2008
Les mer...

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål

12.02.2008
Les mer...