Om strøm og dets konsekvenser i deponiet

Det er skapt usikkerhet om hvor sterke strømmene i deponiet er, og hvilke konsekvenser disse strømmene har for spredning av masser i deponiområdet. NIVA oppklarer her.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har tatt tak i noen av de påstandene som er kommet om strøm og spredning av masser i forbindelse med dypvannsdeponiet. NIVA skriver på sine hjemmesider blant annet:

"Ser vi bort fra de spesielle forholdene knyttet til utslippet fra Bekkelaget renseanlegg lengst nord i bassenget og episodiske dypvannsutskiftinger i vinterhalvåret, vil strømforholdene i dypvannet i Bekkelagsbassenget minne mest om strømforholdene i et badekar der vannet ikke kan annet enn å drive litt frem og litt tilbake. Fire tusen målinger utført i desember 1998 viste noen få hastigheter opp mot 2.5 cm/s som var den høyeste enkeltmålingen. 75 % av de fire tusen registreringene hadde verdier lavere enn 0.9 cm/s og middels (median) strømhastighet var på 0.4 cm/s."


Les hele artikkelen

Oppdatert: 20.11.2013 12:46