english
 • Skrift:
 • Normal skrift
 • Stor skrift
DU ER HER » Oslo Havn KF » Om oss

Om oss

Oslo Havn KFs hovedformål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift.


I dette ligger det å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport og føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet.

Oslo Havn KF skal også forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

 • Beliggenhet: 59º 54' nord, 10º 45' øst
 • Tidssone: GMT + 1 time
 • Vanndybde: Opptil 11 meter vanndybde ved kai
 • Ankring mellom 18 og 45 meter i havneområdet
 • Total kailengde 9922 meter
 • Areal 1.255.000 m²
 • Påbudt lostjeneste
 • Ingen strøm
 • Tidevannsforskjellen er ubetydelig (0,3m)
 • Normalt ingen isproblemer
Oslo havn sett fra sydfra med Sjursøya og Ormsund i forgrunnen
Oslo Havn KFs hovedkontor på Vippetangen