english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift

Ledige stillinger

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak med eget styre. Oslo Havn KF skal sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift, tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Oslo Havn KF har ca 165 ansatte. Foretakets forvaltning og tjenesteproduksjon er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.


Vil du ha ansvaret for kranene i Oslo Havn?

Vi søker etter krandriftssjef som skal ha det daglige ansvar for driften av våre kraner. 35 kranførere losser og laster containere og gods i Oslo havn.

Søknadsfrist 16. oktober 2011.

Oslo Havns hovedkontor ligger idyllisk til ytterst på Vippetangen