Oppdaterte spørsmål og svar

Prosjekt Ren Oslofjord har oppdatert og utvidet vår spørsmål og svar-liste. Her finner du svar på de viktigste delene av prosjektets bakgrunn og gjennomføring, og også sesongspesifikke svar.

Oppdatert: 20.11.2013 09:16