english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift

Eiendom til leie

Oslo Havn KF eier og forvalter arealer og eiendommer langs havnelinjen fra Filipstad i vest til Ormsund i sør. Utleievirksomheten retter seg primært mot havnerettet virksomhet som har behov for arealer/lokaler i forbindelse med sjøveis frakt av varer og gods. Vi har imidlertid også lokaler til ikke havnerettet bruk, herunder både kontorer og noe lager.

Vi har for tiden ingen ledige lokaler til leie. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål vedrørende leie av eiendom i havna.

Kontakt
Oslo Havn KF
Eiendomsseksjonen v/
Johnny Gundersen.
+47 909 94 015