english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift

Gods- og containerhåndtering

Oslo Havn KF er Norges største havn med ca 320 tankskip i året, containerskip alle hverdager i tillegg til båter med byggevarer, salt, sand og sement. Havnevirksomhetene er konsentrert med god forbindelse til jernbaneterminalene på Alnabru.


Mesteparten av godshåndteringen foregår i Sydhavna.

Godstyper og terminaler - godstyper, kaier, kraner, terminaltjenester og strip & stuff

Sydhavna - info om kraner, kailengde og jernbane. I Sydhavna losses/lastes følgende: containere, biler, salt, sement, sand, petroleumsprodukter, bygningsmaterialer og stykkgods

Vesthavna - info om kraner, kailengde og jernbanebiler. I Vesthavna losses/lastes følgende: salt, stykkgods, bygningsmaterialer

Tjenester - stevedor, terminaltjenester, buksering, skipsavfall, linjeagenter, rederier, inspeksjonsselskaper, verkstedtjenester

Faste anløp - faste linjer til og fra Oslo, med opplysninger om rederi