english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift

Sjøtrafikktjeneste for Oslofjorden


Sjøtrafikktjeneste for Oslofjorden (VTS - Vessel Traffic Service)

Sentralen i Oslo drives av Oslo Havn, og sentralen i Horten av Kystverket. Gjennom et samspill mellom sentralene og fartøyene oppnås økt sikkerhet for å verne om liv, helse og miljø.

Området er delt i 2 sektorer. Den sydligste dekkes av sentralen i Horten, den nordligste av sentralen i Oslo. Grensen mellom sektorene går langs breddeparallellen Nord 59 grader 48 minutter.

Tjenestene:

  • Oslo VTS + 47 917 99 900 (hele døgnet)
  • Sentralene er operative hele døgnet.
  • Sentralene skal organisere og kontrollere trafikken slik at farlige eller uønskede situasjoner unngås. Samtidig skal det tas hensyn til en effektiv avvikling av trafikken
  • Sentralene skal gi viktig informasjon til sjøtrafikken i området f.eks. om annen trafikk, farer og andre forhold som kan hindre trafikken. Informasjonen vil bli gitt på norsk, alternativt på engelsk.
Oslo VTS