english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift

Søk om arrangement

Søknadsskjema må være Oslo Havn KF og Havnepolitiet i hende tre uker før arrangementsdato.


Skjemaene fylles ut digitalt. Lagre dokumentene ferdig utfylt på din egen PC før du sender inn skjemaene. Før du sender skjemaene til Havnepolitiet og Oslo Havn KF. E-postadressene finner du i søknadsskjemaene.

Søknad om arrangement

Søknad om seilregatta

Last ned skjemaer

Skjemaer må være mottatt senest tre uker før arrangementsdato.