english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift

Sydhavna

Sydhavna strekker seg fra Paulsenkaia i Bispevika sydover til og med Ormsundkaia.


Østre Akerselvkai

Disponeres ikke av Oslo Havn. Akerselvas utløp.

Paulsenkaia

Her legger charterbåter til, i tillegg til utlegging og opptak av fritidsbåter.

Bispekaia

Her legger charterbåter til, i tillegg til utlegging og opptak av fritidsbåter.

Sørengkaia

Anleggskai i forbindelse med utbyggingene som foregår i området, ny senketunell og ny tilknytning til Sjursøya.

Sørengutstikkeren

Terminal, terminal for tomme containere, deponering og lagring av sprengmasse. Brukes i tillegg til å ta imot cruiseanløp.

Loengkaia

Ingen aktivitet.

Grønlikaia

Her skipes skrapjern ut og ferdige produkter tas inn. Skrapjernet er fra hele østlandet og skipes i hovedsak til Mo i Rana og ferdige produkter som for eksempel armeringsjern kommer i retur.

Kongshavn

Speditørkai, ingen anløp.

Nordre Kongshavn kai

Tørrbulkkai. Lecakuler importeres til bruk i produksjon av lecablokker. Sement til siloer kommer over kaia.

Søndre Kongshavn kai

Sement og sand for direkte produksjon av sement fra fabrikk på området.

Nordre Sjursøya

Tørrbulkkai. Her tas imot alt fra salt, sement og korn til kunstgjødsel. ISPS-terminal.

Sjursøya verkstedområde

Her er hjelpefartøyer som politi- brann - ambulanse (båter?) lagt. I tillegg finnes Oslo Havn KFs egne fartøyer her.

Sjursøya sør/vest

Her tas i land metanol som lagres i tankene ved containerterminalen.

Sjursøya containerkai

Containerhavn. Statoil Hydro har laboratorium og tankanlegg inne på området.

Sjursøya sør - servicekai

Her ligger taubåter.

Tankskiputstikkeren

Her tas det i land olje og petroleumsprodukter som føres i rørgater inn i fjellanlegget.

Kneppeskjærutstikkeren

En ro/ro* kai med ca 40 000 nybiler som ankommer hvert år.

*Ro/ro (roll on/roll of) er en metode for lasting og lossing ved bruk av rullende utstyr som trekkes over ramper mellom skip og land.

Søndre Bekkelagskai

Containerterminal og standbykai for taubåt.

Ormsundkaia

Containerterminal med 152000 TEUs (2009), hvorav 19000 ble losset og lastet på Sjursøya. Ormsundterminalen tok i 2009 i bruk et område på Sjursøya i tillegg til sitt egentlige område på Ormsund. Dette for å redusere støyplager for naboer.

Kongshavn med containere og Grønlia i bakgrunnen
Kneppeskjær nærmest, Sjursøya utenfor.
Ormsund sett fra Bekkelaget.