english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift

Jernbanespor i Sydhavna


Kai


Sporlengde i meter

Bekkelagskai, nordre

870

Kneppeskjærutstikkeren

275

Bekkelagskai, søndre

400

Biltog