Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 15/16)

NGI utfører kontinuerlige målinger for å sikre at alle punkter i SFTs tillatelse blir fulgt. Her følger resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status per 21. april 2006.

Det har ikke vært virksomhet på anlegget i påskeuken men overvåkningen ble gjenopptatt mandag 17/4-06.

Denne uke er bøyerigger for automatiske målinger satt ut. Disse har sensorer for turbiditet og strømhastighet som overfører data til NGIs server trådløst. Systemet har også et opplegg for rask varsling av eventuelle overskridelser av gjeldende grenseverdier for turbiditet og strømhastighet ved at det sendes ut tekstmelding til kontrollansvarlig. NGI har denne uken også gjennomført manuelle målinger av turbiditet og strømhastighet.

Resultatene fra overvåkningen er vist i sin helhet i vedlegget. (last ned pdf under)

På alle målestasjoner hele denne uken har turbiditeten vært under grenseverdiene. Strømhastighet i området er fortsatt lav og gjennomsnittlig strømhastighet siste uken er 2,1 cm/sekund.

NGI har også denne uken tatt en rekke vannprøver i vertikalprofil i vannmassene i dypvannsdeponiet og på stasjoner innover i Bekkelagsbassenget, ved Hovedøya og inne i Bunnefjorden for å dokumentere vannkvalitet. Vannprøvene ble tatt før arbeidene med nedføring av masser ble gjenopptatt etter påskeferien, og resultatene fra disse to prøvetakningsrundene vil bli vurdert og presentert samlet.

Oppdatert: 20.11.2013 09:38