Overvåkning av badevannkvalitet i Oslofjorden

Som del av prosjekt Ren Oslofjords utvidete overvåkningsprogram tok NGI vannprøver ved badeplassene på Solvik, Langøyene og Hovedøya 12. juni 2008.

Prøvene er analysert for tungmetaller og organiske forurensninger, og resultatene viser at konsentrasjonene ligger godt innenfor grenseverdiene for drikkevann. Det er med andre ord trygt for mennesker å bade i sjøen i forhold til de verdiene som er målt.

I forhold til badevannkvalitet, er tarmbakterier en større potensiell kilde til ubehag. Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune (HEV) gjennomfører derfor ukentlige analyser av vann ved badeplassene i Oslo kommune for å kontrollere at nivået av tarmbakterier er på et akseptabelt nivå. Siste måling 24/6-08 viser svært god vannkvalitet i forhold til tarmbakterier både ved Solvik, Langøyene og Hovedøya badeplass.

Se vedlegget for mer utfyllende informasjon.

Oppdatert: 20.11.2013 12:45