Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 19)

NGI utfører kontinuerlige målinger for å sikre at alle punkter i SFTs tillatelse blir fulgt. Her følger resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status per 12. mai 2006.

Det er plassert ut bøyerigger for automatiske målinger av turbiditet og strømhastighet på målestasjonene rundt deponiet. Data fra målebøyene overføres til NGIs server trådløst med GSM modem. Systemet har også et opplegg for varsling av eventuelle overskridelser av gjeldende grenseverdier for turbiditet og strømhastighet ved at det sendes ut tekstmelding til kontrollansvarlig. Det er også utført manuelle målinger av turbiditet for å dekke opp for nedetid i det automatiske systemet.

I perioden 5-12 mai 2006 er det ikke registrert noen uønskede hendelser. Målt turbiditet og strømhastighet har vært under grenseverdiene som gitt i tillatelse fra SFT og kontrollplanen. Tabell 1 gir gjennomsnittsverdier for turbiditet og strømhastighet i denne perioden. Alle måledata er også presentert i figur 1-5 (last ned rapport som pdf for figurer).

Oppdatert: 20.11.2013 09:36