Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 26)

Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring til dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 23 - 30. juni 2006.

Last ned rapporten som pdf på lenken under:

Oppdatert: 20.11.2013 09:14