Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 11)

NGI utfører kontinuerlige målinger for å sikre at alle punkter i SFTs tillatelse blir fulgt. Her følger resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status per 17. mars 2006.

NGI er ute ved deponiet og utfører målinger alle dager det pågår nedføring i deponiet. Det måles turbiditet (partikkelinnhold) og strømhastighet. NGI benytter både håndholdt utstyr og oppankrede overvåkningsbøyer i dette arbeidet. Når isforholdene tillater det vil det settes ut flere overvåkningsbøyer som automatisk sender måleresultater til NGIs server.

Måleresultatene fram til morgenen 17/3 viser at turbiditeten er under grenseverdiene satt av SFT. Dette betyr at det ikke har forekommet spredning av nedført masse til områdene utenfor deponiet. Videre viser målingene at strømhastigheten fortsatt er under grensen som er satt.

Det er i løpet av denne uken målt turbiditet i området 0-3 NTU, og strømhastighet i området 0-3 cm/sekund.

NGI var ute på tokt med F/F Trygve Braarud tirsdag denne uken og gjorde målinger med ekkolodd. Med på toktet var en forsker fra Universitetet i Oslo som er ekspert på tolking av ekkogrammer fra slike undersøkelser. Det ble gjort målinger før og under nedføring av masser i deponiet. Foreløpig tolkning av resultatene viser at nedføringen går som planlagt. Resultatene fra denne undersøkelsen er klar neste uke.

NGI har også målt saltinnhold og temperatur i vannprofiler i og rundt deponiet. Fra disse dataene beregnes vannets tetthet, og stabiliteten i vannmassene som følge av nedført vann kan følges. Resultatene viser at nedføringen ikke har ført til noen reduksjon i saltholdigheten i vannmassene ved deponiet, og at vannkolonnen er stabil.

Secora tilsetter salt til de nedførte massene noe som sikrer at saltholdighet opprettholdes på 33 som er lik for friskt sjøvann.

Oppdatert: 20.11.2013 09:44