Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 27/28)

Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring til dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 30. juni - 14. juli 2006.

Last ned rapporten her:

Oppdatert: 20.11.2013 09:12