Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 31)

Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring til dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006.

Last ned rapporten her:

Oppdatert: 20.11.2013 09:12