Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 29/30)

Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring til dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 14. til 28. juli 2006.

Last ned rapporten her

Oppdatert: 20.11.2013 09:11