Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 36)

Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring til dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 1. til 8. september 2006.

Last ned rapporten her:

Oppdatert: 20.11.2013 09:08