Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 38)

Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring til dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 15. til 22. september 2006.

Last ned rapporten her

Oppdatert: 20.11.2013 09:04