Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 40)

Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring til dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 29. september til 6. oktober 2006.

Last ned rapporten her:

Oppdatert: 20.11.2013 09:03