Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 42)

Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring til dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden Uke 42 - oktober 2006.

Last ned rapporten her:

Oppdatert: 20.11.2013 08:59