Overvåkningsrapport uke 46

Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring til dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden uke 46- november 2006.

Last ned rapporten her:

Oppdatert: 20.11.2013 08:52