Overvåkningsrapport uke 47

Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring til dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden uke 47 - november 2006.

Last ned hele rapporten her:

Oppdatert: 20.11.2013 08:49