Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 13)

NGI utfører kontinuerlige målinger for å sikre at alle punkter i SFTs tillatelse blir fulgt. Her følger resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status per 31. mars 2006.

NGI utfører kontinuerlige målinger for å sikre at alle punkter i SFTs tillatelse blir fulgt.

NGI er ute ved deponiet og utfører målinger alle dager det pågår nedføring i deponiet. Det måles turbiditet (partikkelinnhold) og strømhastighet. NGI har båt ute i deponiområdet i mer enn 6 timer hver dag, har derfor også god visuell kontroll og oversikt over de arbeidene som utføres.

På alle målestasjoner hele denne uken har turbiditeten vært under grenseverdiene, og derfor ingen spredning av partikler til områder utenfor deponiet.

Strømhastighet i området er fortsatt lav og ligger som før i området 0-3 cm/sekund. Gjennomsnittlig strømhastighet for perioden nedføring har pågått er ca 1,5 cm/sekund.

Overvåkningsprogrammet viser at nedføringen går som planlagt, og at det ikke er spredning av mudrede masser fra deponiet.

Det er lagt ved alle måledata for turbiditet og strømhastighet for perioden fra arbeidene startet til og med søndag 26/3-06. Tabellen under (last ned pdf) viser utregnet gjennomsnittsverdi for turbiditet og strømhastighet fra disse datasettene. I SFTs tillatelse er grenseverdien for turbiditet angitt som 5 NTU over det naturlige bakgrunnsnivået.

Oppdatert: 20.11.2013 09:43