Overvåkningsrapport Uke 50

Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring til dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden uke 50 - desember 2006.

Last ned rapporten her:

Oppdatert: 20.11.2013 08:50