Overvåkningsrapporter fra 2007

/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 52
(Resultater_fra_overvaakning_uke_52-2007.pdf, 178kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 51
(Resultater_fra_overvaakning_uke_51-2007.pdf, 486kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 50
(Resultater_fra_overvaakning_uke_50-2007.pdf, 477kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport desember 2007
(20051785-43__maanedsrapport_des_07.pdf, 900kB)
/share/mime/pdf.gifPassive prøvetakere (aug.-des. 2007)
(NGI-rapport_20051785-45.pdf, 621kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport november 2007
(20051785-38_nov_07.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifÅrsrapport 2007
(20051785-42_aarsrapport_2007.pdf, 2MB)
/share/mime/pdf.gifStatusrapport Ren Oslofjord desember 2007
(Statusrapport311207.pdf, 313kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 49
(rapport_uke49_07.pdf, 515kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 48
(rapport_uke48_07.pdf, 511kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 47
(rapport_uke47_07.pdf, 528kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 46
(rapport_uke46_07.pdf, 530kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 45
(rapport_uke45_07.pdf, 571kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 44
(rapport_uke44_07.pdf, 588kB)
/share/mime/pdf.gifKjemiske analyser 2007
(20051785-41_analyserapporter_2007.pdf, 6MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport oktober 2007
(20051785-37_Maanedsrap_oktober_2007.pdf, 2MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport september 2007
(20051785-35_sept_07.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 43
(Resultater_fra_overvaakning_uke_43-2007.pdf, 583kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 42
(Resultater_fra_overvaakning_uke_42-2007.pdf, 599kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 41
(Resultater_fra_overvaakning_uke_41-2007.pdf, 615kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 40
(Resultater_fra_overvaakning_uke_40-2007.pdf, 561kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 39
(Resultater_fra_overvaakning_uke_39-2007.pdf, 590kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 38
(Resultater_fra_overvaakning_uke_38-2007.pdf, 531kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 37
(Resultater_fra_overvaakning_uke_37-2007.pdf, 184kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport august 2007
(20051785-33_Maanedsrap_august_2007.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport juli 2007
(20051785-30_juli_07.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 36
(Resultater_fra_overvaakning_uke_36-2007.pdf, 542kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 35
(Resultater_fra_overvaakning_uke_35-2007.pdf, 586kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 34
(Resultater_fra_overvaakning_uke_34-2007.pdf, 577kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 33
(Resultater_fra_overvaakning_uke_33-2007.pdf, 577kB)
/share/mime/pdf.gifMiljøregnskap per juni 2007
(jan_jun.pdf, 221kB)
/share/mime/pdf.gifPasive prøvetakere (april07)
(Passive.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 32
(Resultater_fra_overvaakning_uke_32-2007.pdf, 565kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 31
(Resultater_fra_overvaakning_uke_31-2007.pdf, 599kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 30
(Resultater_fra_overvaakning_uke_30-2007.pdf, 598kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 29
(Resultater_fra_overvaakning_uke_29-2007.pdf, 605kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 28
(Resultater_fra_overvaakning_uke_28-2007.pdf, 595kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport juni 2007
(20051785-29_Maanedsrap_juni_07.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 26
(Resultater_fra_overvaakning_uke_26-2007.pdf, 590kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 27
(Resultater_fra_overvaakning_uke_27-2007.pdf, 585kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport mai 2007
(maanedmai07.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 25
(Rap_uke25.pdf, 528kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 24
(Rap-Uke24.pdf, 524kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 23
(Uke23.pdf, 596kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport april 2007
(maanedapril07.pdf, 698kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 22
(Resultater_fra_overvaaking_uke22.pdf, 518kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 21
(Resultater_fra_overvaaking_uke21.pdf, 539kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 20
(Resultater_fra_overvaaking_uke20.pdf, 173kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 19
(Resultater_fra_overvaaking_uke19.pdf, 498kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 18
(Overvaakingsrapport_uke18.pdf, 497kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport mars 2007
(mars_07.pdf, 875kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport februar 2007
(20051785-21_feb_07.pdf, 952kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 17
(Resultater_fra_overvaakning_uke_17-2007.pdf, 573kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 16
(rapport_16.pdf, 555kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 15
(Rapport_uke15.pdf, 464kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 13
(rapport_uke_13.pdf, 514kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 12
(rapport_uke_12.pdf, 490kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 11
(rapport_uke11.pdf, 487kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 10
(rapport_uke10.pdf, 458kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport Uke 9
(Rapport_Uke9.pdf, 455kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport Uke 8
(Rapport_uke8.pdf, 437kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport Uke 7
(Rapport_uke7.pdf, 1013kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport Uke 6
(Rapport_uke6.pdf, 537kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport januar
(maanedsrapjan07.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport Uke 5
(Rapport_uke5.pdf, 458kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport Uke 4
(Rapport_Uke4.pdf, 420kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport Uke 3
(Rapport_Uke3.pdf, 463kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport Uke 2
(Rapport_Uke2.pdf, 357kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport Uke 1
(Rapport_Uke1.pdf, 343kB)

Oppdatert: 13.11.2008 15:05