Overvåkning

Norges Geotekniske Institutt (NGI) overvåker mudringen og flyttingen av den forurensede sjøbunnen i indre Oslo havn. Det er lagt opp til et intensivt kontroll- og overvåkingsprogram.

NGI utfører forsknings-, utviklings- og rådgivningstjenester innen geofagene.
Instituttet har høy kompetanse på forurensede sedimenter, blant annet gjennom sitt forskningsprogram "Stabilitet av forurensede sedimenter" - et program som finansieres av Norges forskningsråd.

NGI ble etablert i 1953 etter et stortingsvedtak om opprettelsen av et geoteknisk institutt. Nå mer en femti år senere er NGI anerkjent som et "Senter for fremragende forskning". Instituttet har mer enn 150 ansatte.
Les mer om NGI her: www.ngi.no

Siste rapporter fra NGI

/share/mime/pdf.gifSluttrapport 1: Miljøkvalitet dypvannsdeponi
(ngi-sluttrapport-1-miljokvalitet-dypvannsdeponi.pdf, 15MB)
/share/mime/pdf.gifUkenlig kontroll, 12. mars 2009
(ukentligkontroll_120309.pdf, 776kB)
/share/mime/pdf.gifUkenlig kontroll, 8. mars 2009
(ukentlig_kontroll_180309.pdf, 771kB)
/share/mime/pdf.gifUkenlig kontroll, 2. mars 2009
(ukentligkontroll_020309.pdf, 899kB)
/share/mime/pdf.gifKjemiske analyser 2008
(20051785_60_rev0_final.pdf, 31MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport oktober 2008
(20051785_58_oktober-08_rev0_final.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport september 2008
(20051785_57_rev0_final.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport august 2008
(20051785_56_rev0_final.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport juli 2008
(20051785_52_rev0_final.pdf, 971kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport juni 2008
(juni08.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport mai 2008
(2005178-50_mai_08.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport april 2008
(2005178-49_april_08.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport mars 2008
(2005178-47_mars_08.pdf, 967kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport februar 2008
(20051785-46_feb_08.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport januar 2008
(20051785-44_januar_08.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 52
(Resultater_fra_overvaakning_uke_52-2007.pdf, 178kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 51
(Resultater_fra_overvaakning_uke_51-2007.pdf, 486kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 50
(Resultater_fra_overvaakning_uke_50-2007.pdf, 477kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport desember 2007
(20051785-43__maanedsrapport_des_07.pdf, 900kB)
/share/mime/pdf.gifPassive prøvetakere (aug.-des. 2007)
(NGI-rapport_20051785-45.pdf, 621kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport november 2007
(20051785-38_nov_07.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifÅrsrapport 2007
(20051785-42_aarsrapport_2007.pdf, 2MB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 49
(rapport_uke49_07.pdf, 515kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 48
(rapport_uke48_07.pdf, 511kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 47
(rapport_uke47_07.pdf, 528kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 46
(rapport_uke46_07.pdf, 530kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 45
(rapport_uke45_07.pdf, 571kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 44
(rapport_uke44_07.pdf, 588kB)
/share/mime/pdf.gifKjemiske analyser 2007
(20051785-41_analyserapporter_2007.pdf, 6MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport oktober 2007
(20051785-37_Maanedsrap_oktober_2007.pdf, 2MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport september 2007
(20051785-35_sept_07.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 43
(Resultater_fra_overvaakning_uke_43-2007.pdf, 583kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 42
(Resultater_fra_overvaakning_uke_42-2007.pdf, 599kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 41
(Resultater_fra_overvaakning_uke_41-2007.pdf, 615kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 40
(Resultater_fra_overvaakning_uke_40-2007.pdf, 561kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 39
(Resultater_fra_overvaakning_uke_39-2007.pdf, 590kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 38
(Resultater_fra_overvaakning_uke_38-2007.pdf, 531kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 37
(Resultater_fra_overvaakning_uke_37-2007.pdf, 184kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport august 2007
(20051785-33_Maanedsrap_august_2007.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport juli 2007
(20051785-30_juli_07.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 36
(Resultater_fra_overvaakning_uke_36-2007.pdf, 542kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 35
(Resultater_fra_overvaakning_uke_35-2007.pdf, 586kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 34
(Resultater_fra_overvaakning_uke_34-2007.pdf, 577kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 33
(Resultater_fra_overvaakning_uke_33-2007.pdf, 577kB)
/share/mime/pdf.gifOvervåkningsrapport uke 32
(Resultater_fra_overvaakning_uke_32-2007.pdf, 590kB)
/share/mime/pdf.gifMånedsrapport juni 2007
(20051785-29_Maanedsrap_juni_07.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifPasive prøvetakere (april07)
(Passive.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifKjemiske analyser 2006
(20051785-26_LR.pdf, 48MB)

Kontrollplan

/share/mime/pdf.gifKontrollplan 16.03.2009
(20051459_2_rev4_nettutgave_final.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifKontrollplan
(20051459_Kontrollplan_prosedyrer_og_begrunnelser_(17.04.07).pdf, 727kB)
/share/mime/pdf.gifMålepunkter (kart)
(maalepunkter.pdf, 109kB)

Miljøregnskap

/share/mime/pdf.gifMiljøregnskap per oktober 2008
(20051785_55_rev0_final.pdf, 661kB)
/share/mime/pdf.gifMiljøregnskap per desember 2007
(20051785-39_Miljoregnskap_pr__desember_2007.pdf, 538kB)
/share/mime/pdf.gifMiljøregnskap per juni 2007
(jan_jun.pdf, 221kB)

Utvidet overvåkning

/share/mime/pdf.gifUtvidet overvåkningsprogram 2008
(20051785-36_overvaakningsprogram_2008.pdf, 119kB)
/share/mime/pdf.gifProgram for prøvetaking av sjøvann (2006)
(20051785-3_Program_for_provetaking_av_sjovann_2006.pdf, 502kB)
/share/mime/pdf.gifProgram for utvidet overvåkning (2007)
(20051785-23_-_Program_for_utvidet_overvaakning_2007.pdf, 655kB)