Overvåkning

Norges Geotekniske Institutt (NGI) overvåker mudringen og flyttingen av den forurensede sjøbunnen i indre Oslo havn. Det er lagt opp til et intensivt kontroll- og overvåkingsprogram.

NGI utfører forsknings-, utviklings- og rådgivningstjenester innen geofagene.
Instituttet har høy kompetanse på forurensede sedimenter, blant annet gjennom sitt forskningsprogram "Stabilitet av forurensede sedimenter" - et program som finansieres av Norges forskningsråd.

NGI ble etablert i 1953 etter et stortingsvedtak om opprettelsen av et geoteknisk institutt. Nå mer en femti år senere er NGI anerkjent som et "Senter for fremragende forskning". Instituttet har mer enn 150 ansatte.
Les mer om NGI her: www.ngi.no

Siste rapporter fra NGI

/share/mime/pdf.gifMånedsrapport september 2008
(20051785_57_rev0_final.pdf, 1MB)

Kontrollplan