Positivt overrasket over resultatene

Lena Evensen og de andre UiO-studentene som har undersøkt sedimentene i Oslofjorden er positivt overrasket over resultatet- som viser en nedgang i tungmetaller i bunnsedimentene ved deponeringsstedet.

Gruppen på tre studenter har jobbet intenst med analyser av prøvene i høst.
Sluttrapporten leverte de i slutten av november. Alle sammen følger bachelorprogrammet Natur og miljø ved Universitetet i Oslo (UiO), som ledes av professor i geologi, Elisabeth Alve.

Overrasket
- Det har vært utrolig artig å komme frem til resultater gjennom egne analyser. Dessuten har det vært ekstra spennende, ettersom dette er en sak det har vært mye oppmerksomhet om blant folk i regionen og i media, sier student Lena Evensen.

De tre studentene ble positivt overrasket over at det viser seg at deponeringen ikke påvirker bunnforholdene ved Malmøykalven like ved deponeringsområdet.
- Vi trodde at vi kanskje ville finne spor av de forurensede massene, men våre prøver viser et entydig resultat: En nedgang i tungmetaller i sedimentene ved deponeringsområdet, sier Evensen.

Lab-folk på Blindern og Norges Geologiske Undersøkelse har gjort selve analysejobben. På bakgrunn av resultatene har studentene skrevet sin rapport, og trukket sine konklusjoner.

Deltar på konferanse
I forbindelse med eksamen holdt gruppa foredrag for resten av klassen. Og etter jul skal de holde foredrag om sine funn på et seminar i Trondheim.

- Det var veldig interessant å legge frem resultatene for de andre studentene, og arbeidet ga definitivt mersmak! Jeg kunne godt tenke meg å studere forholdene i fjorden videre, sier Lena Evensen. Men aller først er det på tide med en skikkelig juleferie.

Nærbilde av sedimentprøve tatt av studentene

Oppdatert: 20.11.2013 08:49