Bekkelagsbassenget er ikke deponiområde

(Oslo 05. juni 2007): Etter dagens artikkel i Aften "Ny uro om giftdumping", ønsker Oslo Havn KF og miljøprosjektet "Ren Oslofjord" å presisere at Bekkelagsbassenget verken nå eller tidligere er definert som deponiområdet.

Motstanderne av prosjekt "Ren Oslofjord", representert ved ordføreren i Nesodden og KrFs Aud Kvalbein, sår tvil om forutsetningene til at den viktige miljøoppryddingen i Oslofjorden overholdes. Dette gjøres etter vårt syn ved en forfeilet lesning av de uttalelser og fakta som presenteres. Oslo Havn KF ser seg derfor nødt til å korrigere.

Bekkelagsbassenget er ikke definert som deponiområde. Oslo Havn utfører arbeidene med prosjekt "Ren Oslofjord" i tråd med de beslutninger som er tatt av Oslos og Nesoddens politikere og den tillatelsen som er gitt fra SFT.

I forbindelse med søknaden om tillatelse til etablering av dypvannsdeponi ble det utarbeidet et miljøbudsjett for spredning og det føres et miljøregnskap i forhold til dette.

- Ved en stor miljøopprydding med mudring og deponering øker miljøbelastningen mens opprydningen foregår. SFT har gitt tillatelse til denne økningen, og sier dette er en akseptert kostnad fordi gevinstene etter oppryddingen er så store, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Uroen som nå er skapt dreier seg egentlig bare om hvor den minimale spredningen havner. All overvåking viser at miljøbudsjettet overholdes og at spredningen er minimal.

- Tillatelsen sier ingenting om hvor den aksepterte spredningen skal gå. Når Bekkelagsbassenget nå nevnes er det fordi overvåkingen viser at noe av spredningen i hovedsak går i denne retningen på grunn av terskelforhold og eventuell strøm, men dette betyr ikke at Bekkelagsbassenget nå er definert som deponiområde. Dette er kun ordkløveri fra deponimotstanderne, og har ingenting med tillatelsen å gjøre, sier Jørgensen.

Aften skriver også i sin artikkel:
"- Men våre beregninger viser at gift fra slam tilsvarende mellom 10 og 40 m3 har spredd seg over terkslene, sa NGI-forsker Gijs Breedveld. I ettertid presiserte han imidlertid at spredningen ikke vises på NGIs overvåkning."

Dette må bygge på en misforståelse. Beregninger basert på overvåkningsresultater viser spredningen fra deponiområdet. Det er nettopp det som er poenget med vårt overvåkningsprogram - og tallene viser hvor lite spredning som faktisk forefinnes, presiserer Gijs Breedveld ved NGI.

For å sette spredningen fra deponiet i perspektiv viser målingene fra 2006 at 17 gram PCB har spredd seg fra dypvannsdeponiet. Dette er bare 8% av det som ligger til grunn for tillatelsen, og som var beregnet som belastning under gjennomføringen. Til sammenligning tilfører Akerselva , Alna og Loeleva 40-150 gram PCB pr. år og utslippet fra Bekkelaget renseanlegg er 50-70 gram per år.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05