Brunt vann fra Alna

(Oslo, 23. november 2006): I Oslofjorden er det observert mye brunt vann den siste tiden. Nylig utført inspeksjon fra NGI viser at vannet stammer fra Alna. Store nedbørsmengder gjør at elvene vokser og drar med seg brunt vann utover fjorden.

NGI har nylig utført en inspeksjon i forbindelse med opplysninger av "brunt vann" sør for Rambergøya. De store nedbørsmengdene den sisten tiden gjør at elvene har vokst, og utenfor utløpet av Alna i Kongshavn var det brunt vann som strakk seg langt utover mellom Hovedøya, på begge sider av Bleikøya og helt ut til utløpet mellom Gressholmen/Rambergøya og Lindøya.

Det ble ikke observert brunt vann på utsiden av Langøyene og Husbergøya, i deponiområdet eller inne i Bekkelagsbassenget.

Det har heller ikke i denne perioden vært noen uhell i forbindelse med mudrings- og deponeringsarbeidene som skulle tilsi at det brune vannet stammer fra disse arbeidene.

- Dette gjør at man klart kan konkludere med at det brune vannet som nå observereres i Oslofjorden stammer fra Alna, sier Arne Pettersen i NGI.


Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", publiserer fortløpende informasjon om prosjektets fremdrift og overvåkingen på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt:

Torild Jørgensen, Oslo Havn KF på tlf. 23492626, 95919679
Kontrollansvarlig Arne Pettersen, NGI på tlf. 22023117, 90925252
Avdelingsleder Audun Hauge, NGI på tlf. 22023077, 928588175

Oppdatert: 20.11.2013 08:53