Dypvannsdeponering skjer som forutsatt

(Oslo, 15. mai 2006) Miljøovervåkingen av prosjekt "Ren Oslofjord" og dypvannsdeponiet i uke 19 viser ingen uønskede hendelser. Måledata bekrefter at arbeidene går etter planen og at det ikke er spredning av nedførte masser ut av deponiet.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) utfører kontinuerlige målinger av turbiditet (partikkelinnhold) og strømhastighet i forbindelse med nedføringen av mudrede masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Det er plassert ut bøyerigger for automatiske målinger. Eventuelle overskridelser av gjeldende grenseverdier varsles ved at det sendes tekstmelding til kontrollansvarlig. I uke 19 ble det også foretatt manuelle målinger ved målepunktene, da det var noe nedetid på en av de automatiske bøyeriggene.

- Vi har ikke registrert uønskede hendelser i perioden 5-12.mai. Både turbiditet og strømhastighet har vært under grenseverdiene gitt i tillatelse fra SFT og beskrevet i kontrollplanen. Dette betyr at nedføringen av masser i dypvannsdeponiet går etter planen, og ikke medfører uønsket spredning av partikler ut av deponiområdet, sier Arne Pettersen i NGI.

Overvåkingsrapportene fra NGI publiseres ukentlig på www.renoslofjord.no. Mer detaljerte måledata er å finne i disse rapportene.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", publiserer fortløpende informasjon om prosjektets fremdrift og overvåkingen på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon se www.renoslofjord.no, eller kontakt:

Kontrollansvarlig Arne Pettersen, NGI på tlf. 22023117, 90925252

Avdelingsleder Audun Hauge, NGI på tlf. 22023077, 928588175

Oppdatert: 13.11.2008 15:05